Frivilliga Radioorganisationen

FRO Västmanland

Kontaktinformation

FRO Västmanland
c/o Jörgen Kvist
Bondegatan 18
734 35 Hallstahammar
E-post: vastmanland@fro.se
Tel: 0708813437

Kurs i Fördjupad Försvarsinformation på Fåro

Det var en kurs som inleddes med mycket faktainformation under de första dagarna för att sedan övergå till ett antal grupparbetsuppgifter. Den blev extra uppskattad då den klarlade olika aktörer vid militär-civil samverkan.
Extra viktigt när deltagarna hade olika erfarenheter och kunskaper.
Likaså behandlades detta med att arrangera försvarsinfotillfällen och vad som krävs.

Något som nu planeras inom ramen för Folkförankringsprojektet är att få fram ett antal certifierade informatörer som kan utnyttjas av institutioner för att informera deras anställda dvs extern verksamhet.

Duktiga lärare dock med viss tyngdpunkt på Rysslandskunskap, vilket kursen anmärkte på.

Lite kuriosa:
Varje morgon presenterades ett gotländskt ord att svara på dess betydelse vid morgonuppställningen dagen därpå!!
Näst intill omöjligt om det inte gick att googla på. T.ex BUTTE är piggvar, dvs den som säljs som rökt flundra.

Totalförsvarskväll i Västerås - Elförsörjningen

2021-10-14, kl 1900 (alla i t.ex FRO är välkomna)

Plats: Lokalen "Lykttändaren" (Kyrkbacksgården, Kyrkbacken, Västerås)

Föreläsare från Mälardalens Högskola, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät

Kontaktperson: jan.burell@mbox.lidnet.se

Arrangörer: Västerås stad och "Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben" och ROSIS/Sverof

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök