Totalförsvarskväll i Västerås - Elförsörjningen

2021-10-14, kl 1900 (alla i t.ex FRO är välkomna)

Plats: Lokalen "Lykttändaren" (Kyrkbacksgården, Kyrkbacken, Västerås)

Föreläsare från Mälardalens Högskola, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät

Kontaktperson: jan.burell@mbox.lidnet.se

Arrangörer: Västerås stad och "Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben" och ROSIS/Sverof